FLAG DELTA-Asociația Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii

 

 

AMBULANȚA DELTA “- SERVICII MEDICALE DE CALITATE ÎN DELTA DUNĂRII, UN PROIECT REALIZAT PRIN FLAG Delta

 

Obiectivul general al prezentului proiect este reprezentat de eficientizarea activităţii desfăşurate de către CMI IVANOV I. BORIS prin modernizarea unităţii de urgenţă prespitalicesti în scopul facilitării accesului la serviciile medicale de bază în teritoriul acoperit de către FLAG Delta Dunării.

Obiectivele specifice ale proiectului

Achiziţionare imobil în vederea optimizării activităţii desfăşurate în cadrul unităţii de urgenţă prespitalicesti;

Achiziţionare ambulante inovatoare -2 ambulante terestre - ambulante tip Al şi 1 ambarcaţiune navală, dotate corespunzător.

Crearea a 4 locuri de muncă şi menţinerea a minimum 7 locuri de muncă - ca urmare a implementării proiectului.

Obiectivele investiţiei sunt conforme cu obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală a Zonei Pescăreşti Delta Dunării, respectiv realizarea acestora vă contribui la atingerea obiectivelor strategiei, principalul obiectiv fiind: dezvoltarea durabilă din punct de vedere socio-economic, de mediu şi cultural al comunităţilor din zona de pescuit şi acvacultura şi a obiectivelor specifice.

Facem precizarea că activitatea vizată prin prezentul proiect, respectiv accesul la serviciile de bază în zonele greu accesibile - servicii de asistenţă medicală de urgenţă - reprezintă una dintre activităţile eligibile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Zonei Pescăreşti Delta Dunării. Aceste servicii, conform legislaţiei în vigoare, reprezintă servicii de interes economic general (SIEG), beneficiind de finanţare în procent de 100% şi de un prag de minimis conform ORDIN nr. 208 din 13 martie 2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru punerea în aplicare a strategii/or de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii", aferenta Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 şi în cuantum de maximum 500.000 euro (echivalent lei). Astfel, realizarea unei investiţii în aceste condiţii, având la baza nevoile fundamentale ale oamenilor (accesul la servicii medicale de urgenţă de calitate), este necesară şi oportună.

Totodată, achiziţionarea celor 3 ambulante (2 terestre şi 1 maritimă) se justifică prin prisma următoarelor argumente:

O Teritoriului eligibil FLAG Delta Dunării şi acoperit de către Serviciul de ambulanţă Delta este împărţit în două zone cu următoarele caracteristici de relief:

Zona umedă a Deltei - comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Maliuc, Crişan, Sfântu Gheorghe, oraş Sulina

Zona continentală - comunele Somova, Nufăru, Beştepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Niculiţel, Frecatei, Mihai Bravu, Mihail Kogălniceanu, oraşele Isaccea, Babadag şi Municipiul Tulcea.

O Parcul existent de maşini nu acoperă necesarul unităţii de urgenţă - ambulanţa Delta, întrucât unele ambulante sunt frecvent scoase din uz pentru că sunt uzate fizic şi moral şi au nevoie de reparaţii din ce în ce mai des;

O Obligativitatea asigurării populaţiei din zona accesul la servicii medicale de urgenţă de calitate, întrucât acestea reprezintă servicii de bază, necesare 24 din 24 pentru asigurarea unor condiţii optime de viaţă;

Astfel, achiziţionarea de ambulante inovatoare şi completarea parcului existent va determina scăderea timpului de aşteptare pentru pacienţi, scăderea timpului de intervenţie, transportarea acestora către unităţile spitaliceşti în condiţii optime, mai ales că în zona vizată accesul la aceste servicii este greoi şi limitat (zona uscată şi zona umedă, localităţi slab dezvoltate).

 

 

 

 

x

 

 

 

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene.Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.Toate informaţiile, privind Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

 

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.