FLAG DELTA-Asociația Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii

 

 

Prezentare proiect realizat prin FLAG Delta:"Biciclete pe apă "

 

Proiectul a fost prezentat azi în portul Sarichioi, în prezența mass mediei naționale în cadrul infotripului organizat de Asociația de Management al Destinației turistice Delta Dunării

Proiectul constă în achiziţia de biciclete pe apa pentru servicii de agrement si ecoturism in Delta Dunarii. Scopul acestei achiziţii este prestarea serviciilor de închiriere, bunuri recreationale si echipament sportiv (biciclete pe apa} pentru turismul ecologic, cultural,pentru turisti pasionati in anumite domenii (pescuit, ornitologie, sporturi acvatice, istorie)

-Crearea de locuri de munca prin stimularea investitiilor si adaugare de valoare a teritoriului FLAG

Pe piata serviciilor de închiriere bunuri recreationale si echipament sportiv, bicicletele pe apa practic sunt inexistente in prezent.

Din analizele de piata a rezultat si ideea de afaceri datorita urmatoarelor oportunitati:

• Cererea de servicii de agrement

• Lipsa totala a unei oferte de servicii de agrement ecologice in zona.

• Excelentele oportunitati naturale, culturale si istorice care se gasesc in zona.

Proiectul vine în sprijinul implementării Strategiei Flag, urmărind impunerea în circuitul turismului a unor obiective locale, fapt ce va contribui la dezvoltarea regiunii. Punerea în valoare a acestui

potenţial necesita crearea de noi locuri de munca prin stimularea investitiilor in zona. De asemenea, activităţile proiectului contribuie activ la realizarea obiectivelor Strategiei Flag Delta prin asigurarea unei dezvoltări durabile in ecoturismul ariei Flag.

x

 

 

 

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene.Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.Toate informaţiile, privind Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

 

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.